tel.č.: +421 (0) 948 718 201
e-mail: info@imunolog-ke.sk
Informacie  
  V našej ambulancii sa venujeme komplexnej starostlivosti o pacientov s poruchami imunitného systému a alergickými ochoreniami. V diagnostickom a liečebnom postupe požívame najnovšie poznatky medicínskej praxe. Uplatňujeme dynamické sledovanie priebehu ochorenia a jeho liečby.

Naše služby zahŕňajú :

  • Komplexnú diagnostiku a liečbu alergických ochorení
  • Komplexnú diagnostiku a liečbu vrodených a získaných imunodeficientných stavov
  • Ako aj podpornú liečbu pacientov napríklad s opakovanými infekciami, autoimunitnými ochoreniami, poruchami plodnosti a zhubnými ochoreniami.

  V oblasti liečby alergických ochorení zabezpečujeme pre pacientov podávanie hyposenzibilzačnej terapie (tzv. alergénovú imunoterapiu). V starostlivosti o imunodeficientné stavy zabezpečujeme imunomodulačnú liečbu, infúznu terapiu imunoglobulínmi, ako aj podkožnú aplikáciu imunoglobulínov, či vitamínoterapiu .

  Súčasťou komplexnej starostlivosti o pacienta je odborná konzultácia s odborníkmi v rámci Slovenska a strednej Európy.

  Radi Vám odoporúčíme aj ďalšiu doplnkovú liečbu

Kto môže byť naším klientom (pacientom ) ?

  Naše pracovisko vykonáva imunologické vyšetrenia pre všetkých dospelých pacientov, ktorý majú platné zdravotné poistenie (VšZP) ako aj pre samoplatcov zo Slovenska a zahraničia.